Cap infant a escola sense esmorzar. @ 22 Apr 2016
Asalma posa en marxa la campanya “Cap infant a escola sense esmorzar” Conjuntament amb les educadores del Modul 7 del Centre Penitenciari de Quatre Camisn, s’inicia el projecte de donar assistència als infants de les escoles públiques de Mataró que s’ha detectat van a escola sense esmorzar.
News