Dinar als usuaris del seu banc d’aliments @ 23 Apr 2016
Asalma convida a dinar als usuaris del seu banc d’aliments en la vigília del dia de Reis de 2014. En el mateix varen participar 25 comensals. Donen les gràcies a tots els que varen col.laborar per a que això fos possible, en especial a Pollastres Torrent.
News