Projectes de futur

Atenció als nens: Espai de trobada i ajut a les activitats extra-escolars “deures”. Aula d’ordinadors i coneixements informàtics. Grup d’esplai per a nens i joves.

Insersió laboral

Formació professional, creació de currículum, orientació i entrevistes laborals, tallers de recerca de feina, millora de les habilitats professionals.

Tallers

Taller per a la recuperació de roba i venda en forma d’Outlet per donar feina a persones que no en tinguin.